Het Cultuurfonds

Het Cultuurfonds

Cultuurfonds Voor wie bestemd Het Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. beeldende kunst, monumentenzorg, podiumkunsten, amateurkunst, geschiedenis, wijken en letteren.  Uitleg Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen in...
Nederlands letteren fonds

Nederlands letteren fonds

Nederlands letteren fonds Voor wie bestemd Literatuur, schrijvers, vertalers, uitgevers en festivals. Kwaliteit en diversiteit in de literatuur en draagt bij aan de verspreiding en promotie van de Nederlandse literatuur in binnen- en buitenland. Uitleg Het Nederlands...
Mondriaan Fonds

Mondriaan Fonds

Mondriaanfonds Voor wie bestemd Het Mondriaan Fonds stimuleert het projecten van kunstenaars, curatoren en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen Uitleg Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en erfgoed in Nederland...
Lira Fonds

Lira Fonds

Lira Fonds Voor wie bestemd  Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en daarop gebaseerde producties. Het Lira Fonds kan subsidie verlenen aan muziekproducties, maar dan gaat het specifiek om...
Gravin van Bylandt stichting

Gravin van Bylandt stichting

Gravin van Bylandt stichting De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.  De stichting onderscheidt...