Gravin van Bylandt stichting

De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.

 De stichting onderscheidt hierbij vijf verschillende categorieën;

Boeken & Wetenschap

Dier, Natuur & Milieu

Kunst & Cultuur

Mens & Welzijn

Restauraties & Onderhoud

De stichting richt zich op kleinere professionele gezelschappen en festivals op het gebied van muziek, ballet, toneel en beeldende kunsten, geen amateurgezelschappen.

 Vanwege de waarde die de stichting hecht aan het behoud van het cultureel en kunsthistorisch erfgoed in Nederland, steunt de Gravin van Bylandt Stichting regelmatig musea.

 Restauraties van gebouwen met een rijk monumentale status kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage als gedeeltelijke aanvulling op de overheidssubsidie.

Website www.bylandtstichting.nl