Over ons

Het Cultuur Netwerk Noordwijk is een dynamisch samenwerkingsverband van organisaties en instellingen uit de gemeente Noordwijk.
Er zijn verschillende werkgroepen die richting geven aan de vier uitvoeringsprogramma’s.

De werkgroepen veranderen van tijd tot tijd. Het is namelijk geen praatgroep, maar een doe groep. Alle leden van een werkgroep dragen concreet bij aan de uitwerking van één van de uitvoeringsprogramma’s.

Samenwerking

De samenwerking die dit netwerk stimuleert, moet leiden tot een aantrekkelijker, meer samenhangend en efficiënt georganiseerd cultureel programma voor een breder publiek. De gemeente neemt hierdoor vooral een faciliterende rol waardoor de verenigingen makkelijker kunnen participeren.

Natascha van der Wal

Is al 10 jaar beleidsmedewerker Kunst & Cultuur in Noordwijk en het gezicht & het aanspreekpunt namens de gemeente voor het culturele veld. Natascha kun je benaderen voor alle vragen omtrent subsidies.

Anita van Klaveren

Opgegroeid met het veelzijdige cultuur in Noordwijk geeft nu als cultuurmakelaar richting aan de uitvoeringsprogramma’s van het cultuurbeleid in Noordwijk. Anita faciliteert, denkt mee en helpt je met het zoeken van de juiste personen.

 

Christiaan van Arkel

Directeur van de Muze Noordwijk, trekker van het uitvoeringsprogramma Cultuur als Cement van de Samenleving.

Marion Loor

Directeur van Welzijn Noordwijk, die vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in Noordwijk ondersteunt en faciliteert. Je kunt stichting Welzijn benaderen voor alle vragen omtrent vrijwilligers.

Peter van den Berg

Al meer dan 25 jaar verbonden aan het amateurtoneel. Zingt in een koor en is voorzitter van de Stichting de Passie van Noordwijkerhout. Actief als vrijwilliger binnen diverse instellingen en neemt regelmatig plaats in jury’s. Recent is hij een theaterproject gestart op een middelbare school. Kortom, een belangrijke schakel.

Frans Bruinzeel

Woont al dertig jaar in de Bollenstreek en sinds 2006 in Noordwijk. Hij is een actieve inwoner die zich inzet voor de Noordwijkse samenleving op het gebied van algemeen welzijn en daar is cultuurbeleving in zijn opvatting een onlosmakelijk onderdeel van. Frans is bestuurslid van Muziek in Jeroen, de Muzikale Kerstwandeling in De Oude Dorpskern, van ZEEPaanZEE en van de stichting Welzijn Noordwijk. Een culturele duizendpoot.

Noordwijk Marketing 

Is de belangrijke trekker voor de promotie van het culturele aanbod van Noordwijk.

Rick van der Niet

Is als penningmeester van de Kurt Karlsen, ook vertegenwoordiger van het PCEN, Platform Cultureel Erfgoed Noordwijk waar alle erfgoed musea in Noordwijk en Noordwijkerhout bij aangesloten zijn. Hierdoor is hij een belangrijke trekker voor het verhaal van Noordwijk.