Cultuurraad

 

Eind januari 2023 is de Stichting Cultuurraad Noordwijk opgericht. De cultuurraad heeft tot doel om in gemeente Noordwijk en de daarbij behorende dorpen een samenhangend kunst- en cultuurbeleid te bevorderen en om dienst te doen als vertegenwoordiger van de aangesloten culturele organisaties.

Ook is de cultuurraad een overlegplatform voor deze organisaties. Daar is behoefte aan. Zeker nu gemeente en de kunst- en cultuursector met elkaar inzetten op een sterk, modern en aansprekend kunst- en cultuurbeleid in de gemeente. De Cultuurraad Noordwijk neemt daarin een eigen positie. De raad voert in ieder geval met het college van burgemeester en wethouders tenminste tweemaal per jaar bestuurlijk overleg.

De Cultuurraad Noordwijk streeft er naar haar doelen te bereiken door:

  • het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het college, de gemeenteraad en aan derden over het kunst- en cultuurbeleid van de gemeente;
  • het rapporteren aan het gemeentebestuur en aan derden over het kunst- en cultuurbeleid;
  • het onderhouden van contacten met andere adviesorganen, instellingen en organisaties op het terrein van kunst en cultuur;
  • het behartigen van de niet-commerciële belangen van de kunst- en cultuurverenigingen en eventuele andere cultuuraanbieders in de gemeente Noordwijk;
  • het bevorderen van de samenwerking en samenhang in het werkveld kunst en cultuur; waarbij de uitkomsten uit de netwerkbijeenkomsten kunst en cultuur meetellen.

Leden van de Cultuurraad Noordwijk

  • Vacant, voorzitter
  • Liselotte van Diemen, secretaris
  • Tim Verplancke, penningmeester
  • Wim Hollart, lid
  • Peter Olsthoorn, lid

Wil je het convenant en/of de oprichtingsakte ontvangen? Neem dan per e-mail contact op met cultuurraad Noordwijk via info@cultuurraadnoordwijk.nl.

 

Een uitgebreide profielbeschrijving van de functie Cultuurraadslid vind je HIER.

Gezocht: een nieuw lid voor de Cultuurraad Noordwijk

Vanaf begin 2023 fungeert de Cultuurraad Noordwijk als vertegenwoordiger, belangenbehartiger en overlegplatform van de culturele organisaties in Noordwijk. Deze clubs vormen samen het rijke Noordwijkse cultuurleven bestaande uit erfgoed, beeldende kunst, muziek en theater. De Cultuurraad draagt bij aan de bloei van cultuur in onze gemeente met onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies en door het bevorderen van onderlinge samenwerking. De Cultuurraad is op zoek naar een nieuw lid.

Dus heb jij een warm hart voor cultuur en…

● binding met in ieder geval één van de kernen binnen de gemeente Noordwijk;
● een brede affiniteit met verschillende cultuuruitingen;
● inspirerende en verbindende kwaliteiten;
● een kritische en onafhankelijke kijk op cultuur(beleid);
● en daarbij geen tegenstrijdig belang (d.w.z. ben je geen bestuurslid van een culturele organisatie in Noordwijk);
…kom dan de Cultuurraad Noordwijk versterken.

Wat doet een lid van de Cultuurraad precies?

● We organiseren drie ‘Cultuurberaden’ per jaar, we overleggen met de wethouder en ambtenaren Cultuur, vergaderen regelmatig intern en sluiten aan bij divers cultureel overleg.
● We bezoeken voorstellingen en tentoonstellingen van Noordwijkse culturele
organisaties en individuen.
● We werken onbezoldigd met een tegemoetkoming voor gemaakte onkosten.
Meer informatie over de Cultuurraad en een uitgebreid profiel vind je HIER. Voor aanvullende vragen kun je mailen naar info@cultuurraadnoordwijk.nl of bellen met 06 41 255 636.

Belangstellenden kunnen
hun CV en een korte motivatie tot uiterlijk 29 april mailen naar info@cultuurraadnoordwijk.nl.
De sollicitatiegesprekken worden gepland op maandag 13 mei in de middag en de avond.

Afrit 24

Afrit24 biedt creatieve ontspanning voor jong en oud! Even helemaal los van je drukke bestaan, je hoofd leeg maken en in een ontspannen ‘flow’ raken door lekker met je handen bezig te zijn.

Dune and Forest

Dune & Forest is door haar zangstijl uniek te noemen voor de Duin- en Bollenstreek! Wij brengen meerstemmig, zowel Nederlands- als Engelstalig repertoir dat varieert van swingende jazz tot fraaie ballads en popnummers in close-harmony arrangementen. Close-harmony is een zangstijl waarbij de noten binnen de akkoorden heel dicht bij elkaar liggen die in de samenzang mooi mengen.

TopTaal

Deze taalcursussen zijn voor mensen die Nederlands willen leren of hun taalniveau willen verbeteren in Noordwijk.

Stichting Atlantikwall Museum Noordwijk

Het Atlantikwall Museum Noordwijk is een museum dat is ingericht in een reeks bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. Middels een expositie in de vuurleidingpost en een (na reservering te bezoeken) gangenstelsel kan men zich een beeld vormen over het leven in bunkers. Daarnaast komt men te weten op welke wijze de Europese kust door de Duitsers werd omgevormd tot een vesting.

Stichting Welzijn

Welzijn Noordwijk is een welzijnsorganisatie en is er voor alle inwoners van Noordwijk. Welzijn is gericht op sociale ondersteuning en verbinding van mensen onderling en faciliteren dat mensen binnen de gemeente of eigen buurt elkaar ontmoeten.

Palliam

Palliam is een netwerk in de Duin- en Bollenstreek dat opmerkelijke P-events organiseert. Er zijn lezingen, workshops, tentoonstellingen en nog veel meer. Iedereen die zijn of haar leven wil verrijken met inspiratie, bezinning & ontmoeting is van harte welkom.

Stichting De Makers

De Makers Theater bestaat uit Laura Martin en Nicolette Alkemade (professioneel theaterdocent/regisseur) en zij maken theatervoorstellingen.

Hakuna Matata

Stichting Hakuna Matata is opgericht in 1995, kort na het 75-jarig jubileum van de Heilig Hartparochie in de Zilk. In dat jubileumjaar heeft een groepje mensen het initiatief genomen om de musical “Jesus Christ Superstar” op te voeren. Het werd een enorm groot succes. Daar moest een vervolg op komen! “Stichting Hakuna Matata” was geboren.

Stichting Kurt Carlsen

De eerste motor strandreddingboot (msrb) Kurt Carlsen die werd gestationeerd in Noordwijk – van 1953 tot 1990 – is terug in Noordwijk en wordt ingezet als varende (museum) motor strandreddingboot. Daarmee herleeft een stuk historie van Noordwijk als reddingstation en wordt die geschiedenis bewaard voor de toekomst.

Landgoed Calorama

Landgoed Calorama