Lira Fonds

Lira Fonds

Voor wie bestemd

Literatuur en muziek. Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en daarop gebaseerde producties.

Uitleg

Het Lirafonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn projecten op het terrein van:

Literatuur, Toneel & Audio- en audiovisuele producties, zoals hoorspelen en, in zeer beperkte mate, film

Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en daarop gebaseerde producties. Het Lirafonds beoogt het ontstaan en gebruik te bevorderen van werken van schrijvers en vertalers die van Lira auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen.

Link Website