Lira Fonds

Voor wie bestemd

 Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en daarop gebaseerde producties.

Het Lira Fonds kan subsidie verlenen aan muziekproducties, maar dan gaat het specifiek om het honorarium van de schrijver of librettist. Voor muziekcompositie- en uitvoering dienen andere fondsen aangewend te worden.

 

Uitleg

Het Lirafonds is een zelfstandige stichting die subsidies verstrekt aan projecten waarbij professionele dichters, schrijvers, vertalers en bewerkers betrokken zijn. Dit zijn projecten op het terrein van: Literatuur en Toneel

Doel van het Lirafonds is het stimuleren van Nederlandse literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken en daarop gebaseerde producties. Het Lirafonds beoogt het ontstaan en gebruik te bevorderen van werken van schrijvers en vertalers die van Lira auteursrechtelijke vergoedingen ontvangen.

Website www.lirafonds.nl