Cultuurfonds

Voor wie bestemd

Het Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. beeldende kunst, monumentenzorg, podiumkunsten, amateurkunst, geschiedenis, wijken en letteren. 

Uitleg

Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten en personen in acht disciplines.

Beeldende Kunst:

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten in de schilderkunst, textiele kunst, grafiek, beeldhouwkunst, vormgeving, architectuur, lichtkunst, digitale kunst, fotografie en mode. Denk aan uitzonderlijke publicaties, tentoonstellingen, festivals en manifestaties of educatieve projecten die jongeren op een bijzondere manier leren over beeldende kunst.

Geschiedenis & Letteren:

Het Cultuurfonds ondersteunt projecten over de geschiedenis van Nederland en over de Nederlandse taal en letterkunde. Het gaat dan bijvoorbeeld om tentoonstellingen, educatieve projecten, manifestaties, biografieën of onderzoek en archivering.

Monumentenzorg:

Herstelprojecten van bijzondere objecten, interieurs en roerende en onroerende monumenten Meer weten? Kijk bij overige regelingenkunnen bij het Cultuurfonds terecht. Als voorwaarde geldt dat het erfgoed toegankelijk is en opengesteld wordt voor publiek. 

Enkele voorbeelden:

•Restauratie van onroerende openbaar toegankelijk (rijks)monumenten die van bijzondere cultuurhistorische waarde zijn;

•Restauratie van kleinere objecten als gevelstenen, dorpspompen, torenuurwerken, grafmonumenten, carillons e.d.;

•Restauratie van historische buitenplaatsen, herstel van tuinen en gebouwd erfgoed.

Muziek:

Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten op het gebied van muziek. Daarbij komen alle muziekgenres aan bod, zoals wereldmuziek, jazz, pop, opera, klassieke- en eigentijdse muziek. Speciale aandacht is er voor onder meer de kamermuziek, bijzonder amateurprojecten, muziekeducatie en talentontwikkelingstrajecten. 

Natuur:

Ook projecten omtrent natuur en natuurbehoud vallen binnen het werkveld van het Cultuurfonds. Duurzaamheid, biodiversiteit en het Nederlandse cultuurlandschap staan daarbij voorop. We stimuleren educatie, regionale activiteiten, projecten waarbij de plaatselijke bevolking wordt betrokken en kleinschalige projecten waar veel vrijwilligers aan meewerken.

Theater, Dans & Film:

Dans, toneel, mime, circus, kleinkunst, bewegingstheater, muziektheater, performance, cabaret, poppenspel en film. Deze genres maken kans op ondersteuning door het Cultuurfonds als het gaat om:

•Podiumproducties die uitzonderlijk zijn voor de producent én binnen het totale aanbod, bijvoorbeeld als er sprake is van bijzondere samenwerkingsverbanden, hoge kosten, specifieke locaties of innovatieve technologie;

•Podiumproducties van zeer talentvolle nieuwe makers die een belangrijke stap kunnen zetten in hun professionele ontwikkeling;

•Theaterapparatuur en -kostuums (via onze provinciale afdelingen);

•Festivals die een platform bieden aan nieuwe theater- en/of filmmakers; 

•Festivals die op landelijk niveau een genre vertegenwoordigen en daarbij onderscheidend zijn;

•Plannen/treatments van ervaren documentairemakers voor een nieuwe film (programma Oase in samenwerking met het Filmfonds). 

Wetenschap:

Het Cultuurfonds ondersteunt bijzondere projecten op het gebied van wetenschap. Meestal gaat het om CultuurfondsbeurzenCultuurfondsbeurzen voor talentvolle afgestudeerde academici (MA) en HBO’ers (BA) uit alle disciplines. Zo hebben we in de afgelopen jaren al vele biologen, economen, wis- en natuurkundigen, juristen, filosofen en historici op weg kunnen helpen in hun carrière.

Buurtcultuur:

Samen met provincies en woningcorporaties stimuleren we de oprichting van BuurtcultuurfondsenCultuurFondsen op Naam die met culturele projecten de sociale cohesie bevorderen in de regio en de wijken.

link website