Mondriaan Fonds

Mondriaanfonds

 

Voor wie bestemd

Het Mondriaan Fonds stimuleert het werk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunstinstellingen

Uitleg

Het Mondriaan Fonds is hét publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed in Nederland. Het maakt plannen, projecten en programma’s mogelijk van kunstenaars, tentoonstellingsmakers en critici, musea en andere kunst- en erfgoedinstellingen, én uitgevers en opdrachtgevers.

Alle bijdragen versterken de productie of presentatie van kunst en erfgoed uit Nederland in binnen- en buitenland, waar de markt dit (nog) niet doet: juist daar bewijzen kunst en erfgoed zich als waardevolle vrijhavens van de verbeelding. Het fonds stimuleert de publieke verbintenis en de ontwikkeling van deze vrijhavens.

De publieke bestedingen via het Mondriaan Fonds leveren altijd geestelijke winst op: cultureel erfgoed en beeldende kunst zijn één met de samenleving en geven onze samenleving gezicht. Juist die grote immateriële waarde brengt het fonds graag voor het voetlicht. We hechten dan ook aan zichtbaarheid; aan een publiek passend bij schaal en aard van instellingen en kunstenaars.

 

Link Website