Stichting Nyce

Stichting Nyce

De organisatie van NYCE bestaat uit twaalf actieve jongeren en heeft steun toegezegd gekregen van circa veertig vrijwilligers uit het eigen netwerk. De werkwijze van NYCE is uniek omdat deze de mogelijkheid biedt voor jongeren om hun talent en kennis op het gebied van...
H.T.I.O.S

H.T.I.O.S

Toneelvereniging Het Toneel Is Ons Streven is een amateur toneelvereniging in Noordwijk (ZH) en is opgericht in 1911H.T.I.O.S. speelt 1x per jaar een toneelstuk, meestal een klucht of blijspel in theater de Muze te Noordwijk.De toneelvereniging krijgt geen subsidie en...
Norma fonds

Norma fonds

Norma fonds De subsidies die door het NORMA-fonds worden verstrekt wordt gereserveerd voor zogeheten SoCu (Sociaal-Culturele) projecten. Deze subsidies worden verdeeld onder uitvoerende kunstenaars. Het NORMA fonds is bedoeld voor projecten of activiteiten die de...
Ik Toon

Ik Toon

iktoon Het doel en de boodschap van iktoon is: Doel De landelijke promotiecampagne iktoon heeft als doel de waardering en de toegankelijkheid van cultuurparticipatie te vergroten door kunstzinnig en creatief actief zijn in de vrije tijd te bevorderen. Voor veel mensen...
Gravin van Bylandt stichting

Gravin van Bylandt stichting

Gravin van Bylandt stichting De Gravin van Bylandt Stichting is een vermogensfonds dat financiële steun biedt aan stichtingen en verenigingen die projecten tot stand willen brengen in het algemeen belang van mens en/of dier in Nederland.  De stichting onderscheidt...