Stichting Nyce

De organisatie van NYCE bestaat uit twaalf actieve jongeren en heeft steun toegezegd gekregen van circa veertig vrijwilligers uit het eigen netwerk. De werkwijze van NYCE is uniek omdat deze de mogelijkheid biedt voor jongeren om hun talent en kennis op het gebied van interesse,opleiding en ervaring kunnen inzetten tijdens het organiseren van culturele activiteiten. NYCE stimuleert en ondersteunt daarnaast nieuwe ideeën, initiatieven en behoeften van jongeren en kan hier adequaat op inspelen doordat zij dezelfde taal spreekt.
NYCE vindt het belangrijk om een plek te bieden voor jong talent op het gebied van amateur-kunst èn rondom de organisatie van evenementen en culturele activiteiten. Op deze manier hoopt NYCE een bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren, amateur-kunstenaars in het zonnetje te zetten en zich samen met culturele en sociale partners sterk te maken voor cultuur.

info@stichtingnyce.nl