Ik Toon

Ik Toon

Voor wie bestemd

Amateur vereniging, podiumkunst.

Uitleg

Ik Toon is een onderdeel van de BNG bank cultuurparticipatie prijs. 

Iktoon kun je inzetten om verenigingen en andere amateurkunstenaars uit de gemeente te stimuleren. Gemeentes kunnen faciliteren om draagvlak te creeeren voor IKtoon in de gemeente. Doel is om verbindingen aan te gaan met verschillende doelgroepen binnen de gemeente.

link website