iktoon

Het doel en de boodschap van iktoon is:

Doel

De landelijke promotiecampagne iktoon heeft als doel de waardering en de toegankelijkheid van cultuurparticipatie te vergroten door kunstzinnig en creatief actief zijn in de vrije tijd te bevorderen. Voor veel mensen is kunst en cultuur niet vanzelfsprekend of denken dat het niet voor hen is weggelegd. Dit hangt onder andere af van herkomst, fysieke of mentale beperking maar ook sociaaleconomische status. Hier moet verandering in komen, want kunst en cultuur is van en voor iedereen.

De ambitie is om op een laagdrempelige manier alle inwoners van Nederland te activeren, ook mensen met een afstand tot cultuurbeoefening. Dat doen we door kunst en cultuur dichtbij de inwoners te promoten en te laten ervaren door amateurkunstenaars, individueel of in verenigingsverband. Cultuurbeoefening heeft namelijk het vermogen dat mensen zich gewaardeerd voelen, het vergroot het sociaal netwerk en het kan mentale problemen verzachten.

Er zijn tal van initiatieven en projecten die laten zien wat de inzet van kunst en cultuur doet met het individu en voor de samenleving. Iktoon wil Nederland enthousiasmeren, activeren en betrekken om zo’n positieve verandering teweeg te brengen. Daarom vragen wij aandacht en betrokkenheid van gemeenten, culturele & creatieve sector, het sociaal domein, fondsen en uiteraard de samenleving.


Boodschap

De komende jaren focust iktoon zich op ‘inclusie’ en ‘meedoen’. Daarom roept iktoon amateurkunstenaars (individuen en verenigingen/organisaties) op om zijn cultuurbeoefening te delen met anderen. Met daarbij specifiek aandacht voor mensen in armoedesituaties, mensen met een beperking en mensen met een diverse culturele achtergrond. Iktoon stimuleert deze groepen in het bijzonder op mee te doen. Wij geloven dat kunst en cultuur verrijkt en verbindt, want kunst is van en voor iedereen.

Meer informatie op de website iktoon.nl