Stichting Nyce

Stichting Nyce

De organisatie van NYCE bestaat uit twaalf actieve jongeren en heeft steun toegezegd gekregen van circa veertig vrijwilligers uit het eigen netwerk. De werkwijze van NYCE is uniek omdat deze de mogelijkheid biedt voor jongeren om hun talent en kennis op het gebied van...
H.T.I.O.S

H.T.I.O.S

Toneelvereniging Het Toneel Is Ons Streven is een amateur toneelvereniging in Noordwijk (ZH) en is opgericht in 1911H.T.I.O.S. speelt 1x per jaar een toneelstuk, meestal een klucht of blijspel in theater de Muze te Noordwijk.De toneelvereniging krijgt geen subsidie en...
Norma fonds

Norma fonds

Norma fonds De subsidies die door het NORMA-fonds worden verstrekt wordt gereserveerd voor zogeheten SoCu (Sociaal-Culturele) projecten. Deze subsidies worden verdeeld onder uitvoerende kunstenaars. Het NORMA fonds is bedoeld voor projecten of activiteiten die de...
Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst en heeft een grote...
Stichting Doen

Stichting Doen

DOEN Voor wie bestemd Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. Cultuur, Media, Maatschappelijk doeleinden. Uitleg Stichting DOEN is het fonds van de Goede...