Stichting Doen

DOEN

Voor wie bestemd

Stichting DOEN financiert initiatieven van mensen die risico’s durven nemen om hun baanbrekende ideeën tot leven te brengen en daarmee anderen inspireren. Cultuur, Media, Maatschappelijk doeleinden.

Uitleg

Stichting DOEN is het fonds van de Goede Doelen Loterijen. Stichting DOEN gelooft dat een groene, sociale en creatieve samenleving mogelijk is. We zien dat veel mensen vanuit ondernemerschap actief werken aan innovatieve oplossingen voor een betere wereld. Zij lopen voorop, durven risico te nemen en veroorzaken verandering. Ze doorbreken oude structuren en zorgen ervoor dat er nieuwe perspectieven ontstaan op bestaande problemen. Deze voorlopers vormen ook een inspiratiebron voor anderen. De rol van DOEN is om deze pioniers in de allereerste fase te ondersteunen, om initiatieven een vliegende start te geven en daarmee innovatie te stimuleren. Na die eerste fase draagt DOEN de initiatieven waar mogelijk over aan andere partijen om de impact van de initiatieven te vergroten.

DOEN ondersteunt initiatieven van bijvoorbeeld stichtingen, coöperaties, verenigingen, eenmanszaken, VOF’s en BV’s. Via die organisaties en ondernemingen en inzet van de verschillende financiële instrumenten probeert DOEN haar doelstellingen te bereiken. Naast het ondersteunen van deze voorlopers brengt DOEN hen met elkaar in contact en brengt hun initiatieven onder de aandacht van een groot publiek.

Link Website