Norma fonds

Norma fonds

Norma fonds De subsidies die door het NORMA-fonds worden verstrekt wordt gereserveerd voor zogeheten SoCu (Sociaal-Culturele) projecten. Deze subsidies worden verdeeld onder uitvoerende kunstenaars. Het NORMA fonds is bedoeld voor projecten of activiteiten die de...
Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor cultuurparticipatie Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur.  Als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben we een opdracht gekregen: cultuur toegankelijk maken voor iedereen....
Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten

Fonds Podiumkunsten Het Fonds Podiumkunsten is het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater, dans en festivals in Nederland. Het Fonds geeft namens de Rijksoverheid ondersteuning aan alle vormen van professionele podiumkunst en heeft een grote...
Dioraphte

Dioraphte

Dioraphte Voor wie bestemd Dioraphte geeft niet alleen financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans en literatuur. maar ook aan podiumkunsten en cultureel erfgoed. Uitleg Dioraphte geeft financiële ondersteuning...
Kaninefaaten

Kaninefaaten

De Kaninefaaten zijn een Noordwijkerhoutse carnavalsvereniging welke in 1960 is opgericht door een groep lokale middenstanders.Zij vonden het de hoogste tijd om meer gezelligheid in het dorp te brengen. Dat is gelukt, sindsdien organiseren De Kaninefaaten elk jaar...