Fonds voor Cultuurparticipatie

Fonds voor cultuurparticipatie

Voor wie bestemd

Met subsidies stimuleren we culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Cultuurprojecten breed: Muziek, muziektheater, dans, theater en festivals, kunst, literatuur, vormgeving, cultuureducatie.

Uitleg

Iedereen verdient de kans om op zijn of haar eigen manier met cultuur bezig te zijn. Op school en in de vrije tijd. Cultuur maken geeft plezier, brengt mensen samen en maakt de verhalen van ons allemaal zichtbaar. Door zelf cultuur te maken geven mensen vorm en betekenis aan een omgeving die voortdurend verandert.

We zijn allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Van Zeeland tot Groningen. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.

Met subsidies stimuleren we culturele initiatieven en scholen in het hele land om cultuur te (leren) maken. Van Zeeland tot Groningen. Van klein tot groot. Dwars door alle disciplines heen.

We werken samen met verschillende partners, zoals culturele instellingen, verenigingen, erfgoedinstellingen, scholen, andere fondsen, overheden en maatschappelijke instellingen.

We verbinden mensen en organisaties offline en online.

Met persoonlijke verhalen brengen we de kracht van cultuur maken zichtbaar tot leven.

https://www.cultuurparticipatie.nl/