Dioraphte

Dioraphte

Voor wie bestemd

Dioraphte geeft niet alleen financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans en literatuur. maar ook aan podiumkunsten en cultureel erfgoed.

Uitleg

Dioraphte geeft financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten op het gebied van muziek, theater, film, dans en literatuur. Dat zijn bijvoorbeeld festivals, omdat die een groot bereik hebben; en instellingen die talentontwikkeling centraal stellen; en projecten die anders financieel moeilijk van de grond komen. Dioraphte financiert bij voorkeur projecten en activiteiten die grote groepen mensen in de samenleving (kunnen) bereiken.

Het gaat om projecten en activiteiten in Nederland, zo mogelijk met een internationaal bereik.

Voor cultureel  erfgoed geeft Dioraphte financiële ondersteuning aan projecten die het behoud en beheer beogen van roerend en onroerend cultureel erfgoed in Nederland. Dit in de ruimste zin van het woord: monumenten, archeologie, archieven en musea. Dioraphte zoekt projecten die van blijvende waarde zijn. Tijdelijke projecten, zoals tentoonstellingen, symposia etc. vallen buiten het toekenningsbeleid.

https://www.dioraphte.nl/