August Fentener van Vlissingen Fonds

August Fentener van Vlissingen Fonds

August Fentener van Vlissingen Fonds Voor wie bestemd Alle instellingen met een ANBI Status, op het gebied van educatie, zorg, sociale cohesie en cultuur. Uitleg Het A.F,V.V.F. levert bijdragen ter ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van educatie,...