August Fentener van Vlissingen Fonds

Voor wie bestemd

Alle instellingen met een ANBI Status, op het gebied van educatie, zorg, sociale cohesie en cultuur.

Uitleg

Het A.F,V.V.F. levert bijdragen ter ondersteuning van kleinschalige projecten op het gebied van educatie, zorg, sociale cohesie en cultuur en het liefst een combinatie van die aandachtsgebieden.

Op de website van het August Fentener van Vlissingen Fonds vind je een formulier waar je je aanvraag mee kunt indienen. Het fonds levert alleen bijdragen aan ANBI geregistreerde instellingen. Het is voor particulieren dus niet mogelijk aan te vragen. De bijdragen die het fonds levert liggen tussen de 500 en 5000 euro. Het bestuur van het Mr. August Fentener van Vlissingen Fonds vergadert in maart, augustus en in december.

Website afvvf.nl