Stichting Zabawas

Stichting Zabawas

Stichting ZabawasVoor wie bestemdPersonen en/of instellingen die een algemeen belang beogen op het gebied van Cultuur, Natuur, Geneeskunde, Sport en Educatie.UitlegStichting Zabawas werd opgericht op 23 januari 2004 door de heer C.J. Zanen. De heer Zanen was bij leven...
Prins Bernard cultuurfonds

Prins Bernard cultuurfonds

Prins Bernard cultuurfondsVoor wie bestemdHet Prins Bernhard Cultuurfonds steunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. beeldende kunst, monumentenzorg, podiumkunsten, amateurkunst, geschiedenis, wijken en letteren. UitlegHet Cultuurfonds ondersteunt bijzondere...
J.C. Ruigrok Stichting

J.C. Ruigrok Stichting

J.C. Ruigrok stichtingVoor wie bestemdNoordwijkerhout. godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook...
Baalbergen Fonds

Baalbergen Fonds

Baalbergen fonds Voor wie bestemd? Culturele, kerkelijke, natuur- en historische instellingen binnen de gemeente Noordwijk. Uitleg De Stichting Baalbergen Fonds – SBF – is opgericht op 21 maart 2005 met als doel het ondersteunen van activiteiten op...