Stichting Virtutis Opus

Stichting Virtutis Opus

Stichting Virtutis opus Voor wie bestemd Educatie, wetenschap, levensbeschouwelijke doeleinden Uitleg De Stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen, in de vorm van donatie, subsidie of anderszins: a.       aan instellingen en projecten, zowel in binnen- als...
Kattendijke Drucker stichting

Kattendijke Drucker stichting

Kattendijke/Drucker Stichting Voor wie bestemdPodiumkunst en educatie.UitlegDe Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun in Nederland, daar waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is. In principe verleent de Stichting geen...
J.C. Ruigrok Stichting

J.C. Ruigrok Stichting

J.C. Ruigrok stichtingVoor wie bestemdNoordwijkerhout. godsdienst, liefdadigheid, cultuur, sport & bewegen, natuur & milieu, alsmede ondersteuning van sociaal-maatschappelijke projecten of stimulering van wetenschappelijk onderzoek. Ook...