Kattendijke Drucker stichting

Kattendijke/Drucker Stichting 

Voor wie bestemd

Podiumkunst en educatie.

Uitleg

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële steun in Nederland, daar waar zulks naar het oordeel van het bestuur doelmatig en verantwoord is. In principe verleent de Stichting geen financiële steun aan projecten in het buitenland.

De Stichting tracht dit doel te bereiken door het verlenen van steun aan instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein, terwijl in principe geen steun wordt verleend aan particulieren. De Stichting draagt met name jeugd en educatie een warm hart toe.

In het geval van een toekenning wordt er tussen de €500,– en €1.500,– uitgekeerd, mede afhankelijk van de omvang van het project.

 

Link website