W.M. de Hoop stichting

Uitleg

De stichting heeft op basis van de christelijke levensbeschouwing van de naamgever ten doel het vreedzaam samenleven en/of het fysieke en geestelijke welzijn van de mens te bevorderen.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door:

 • Het op z’n minst eenmaal per jaar toekennen van donaties, en/of
 • Het van tijd tot tijd toekennen van de “Willem Meindert de Hoop” prijs, en/of
 • Het verlenen van steun in elke andere vorm en op elke andere wijze, die naar het oordeel
  van het bestuur nuttig wordt geacht.

Hierbij kan onder meer gedacht worden aan (groepen van) personen, instellingen en/of rechtspersonen:

 • Die activiteiten verrichten of verricht hebben ter bevordering van het vreedzaam samenleven,
 • Een uitvinding hebben gedaan of een belangrijke vooruitgang hebben verwezenlijkt of een bijdrage daartoe hebben geleverd, op medisch of ander gebied, die de bevolking van de wereld of bepaalde gemeenschappen ten goede zijn gekomen of zullen komen
 • Een bijdrage hebben geleverd op religieus gebied waardoor de mensen elkaar beter hebben leren begrijpen, of
 • Een bijdrage hebben geleverd tot het lenigen van nood, ontstaan ten gevolge van een catastrofale toestand, waar ook ter wereld, of
 • Een bijdrage hebben geleverd op cultureel, maatschappelijk en wetenschappelijk terrein.
 • De toegekende gelden worden aangewend ten gunste van het doel, waarvoor de persoon of instelling zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt.

link website