Van den Tweel Foundation

Van den Tweel Foundation

Voor wie bestemd

Kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap en jeugd- en ouderenzorg in het geografische werkgebied van de stichting.

Uitleg

De stichting is werkzaam in het algemeen belang en heeft ten doel:

  • het financieel ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling en het welzijn van de dorpen en steden waarbinnen Van den Tweel-concern actief is, alsook op de andere terreinen zoals kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap en jeugd- en ouderenzorg in het geografische werkgebied van de stichting.
  • het financieel ondersteunen van initiatieven, activiteiten en projecten op het terrein van de bevordering van de maatschappelijke ontwikkeling en het welzijn van de gebieden Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname, alsook op andere terreinen zoals kunst, cultuur, theater, media, onderwijs, wetenschap en jeugd- en ouderenzorg in het geografische werkgebied van de stichting.
  • het financieel ondersteunen van kerken en kerkelijke instellingen en daarmee verbonden instellingen alsmede andere instellingen met een religieuze grondslag;
  • het financieel ondersteunen van stichtingen die zijn aangemerkt als algemeen nu beogende instellingen en actief zijn in de ondersteuning van behoeftige kinderen.

link website