Triodos Foundation

Stichting Triodos Foundation zet zich in voor de transitie naar een gezond ecosysteem, waarin mens en natuur in balans met elkaar samenleven.  ​​​​​​​

 Een gezond ecosysteem begint bij het in verbinding komen met de natuur. De mens is een belangrijk onderdeel van de natuur en we willen dat iedereen zich hiervan bewust is. Door dit bewustzijn te stimuleren, kan het economische en sociaal maatschappelijke stelsel vernieuwen en herstellen. Zodat er anders gekeken wordt naar wat waarde en vooruitgang is. Dit nieuwe systeem staat in dienst van mens en natuur, en houdt rekening met hoeveel de aarde kan dragen. Zo ontstaat er ruimte voor een veerkrachtige natuur en gezond voedselsysteem én laten we de wereld mooier achter voor toekomstige generaties. 

 Om dit gezonde ecosysteem te bereiken, moet iedereen mee kunnen denken en doen. Verschillende standpunten en talenten zijn hard nodig, vooral die van jonge mensen. Zij hebben de toekomst en krijgen te maken met de grootste uitdagingen. Jongeren krijgen daarom van ons de ruimte hun stem te laten horen en mee te denken over de uitdagingen van nu en de toekomst.

 We ondersteunen projecten binnen drie verschillende thema’s:

Natuur en Biodiversiteit

Landbouw

Voeding en Gezondheid

 

Website www.triodosfoundation.nl