Stimuleringsfonds creatieve industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving, architectuur en digitale cultuur. We financieren vernieuwende ontwerpprojecten van makers en culturele instellingen in de creatieve industrie. Veel van deze projecten zijn interdisciplinair.

Het Stimuleringsfonds geeft professionals de ruimte om te experimenteren, te onderzoeken en te maken. Daarmee wil het fonds de kwaliteit van de ontwerppraktijk vergroten, de creatieve sector als geheel versterken en ontwerptalent verbinden aan andere disciplines en sectoren.

Het Stimuleringsfonds stimuleert de wisselwerking tussen het culturele, maatschappelijke en het economische domein. Dat doet het fonds door ontwerpers uit te dagen om mee te denken over de aanpak van maatschappelijke vraagstukken en hen te verbinden aan beleidsmakers, wetenschappers en andere experts. Dit omdat het fonds gelooft dat ontwerpkracht veel kan doen voor de lastige opgaven waar de wereld voor staat.

Website www.stimuleringsfonds.nl