St. Jeanne d’Arc

Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” is opgericht in 1921.

De vereniging bestaat uit diverse geledingen: Opleidingen, Harmonie, Coverorkest Jeanne, Marchingband, Slagwerkgroep, Vrijetijdsorkest, Majorettes en Charles Dickens orkest. In totaal heeft de vereniging zo’n 200 leden.

De vereniging kenmerkt zich door zelfwerkzaamheid, veel inzet van vrijwilligers, sociale verbondenheid, gezelligheid, een losse structuur en vele niet-muzikale activiteiten waaronder kaart- en feestavonden en jeugdactiviteiten. Er wordt gemusiceerd in het eigen verenigingsgebouw “De Parade”.

De verschillende geledingen bewegen zich op verschillende (muzikale) niveaus en hebben ieder hun specifieke uitdagingen en daaraan gekoppeld bestuurlijke aandacht nodig. St. Jeanne d’Arc is aangesloten bij de ZHBM, Zuid-Hollandse bond voor muziekverenigingen.

https://www.stjeannedarc.nl/st-jeanne-d-arc