Oud de Zilck

Het kleine stipje dat De Zilk op de kaart van Nederland vormt blijkt een actieve gemeenschap met een boeiend verleden van niet alleen veeteelt en bollenteelt, maar met onder haar inwoners ook winkeliers, smeden en andere ambachtslieden. Actieve verenigingen die aan sport, cultuur en muziek maar ook aan kermis en carnaval in De Zilk gestalte geven, maakten en maken De Zilk tot een levendig dorp en een hechte gemeenschap. Door onderzoek te doen naar de historie van De Zilk en haar inwoners en de resultaten vast te leggen en te archiveren, zorgt het Genootschap Oud de Zilck ervoor dat deze informatie voor ons én voor de generaties na ons, beschikbaar komt en blijft. Oud de Zilck is dan ook zeer geïnteresseerd in kaarten, prenten, tekeningen, foto’s, stambomen, publicaties, krantenartikelen, gebruiks- en andere voorwerpen etc.

http://www.ouddezilck.nl/