Janivo stichting

De Janivo Stichting biedt financiële steun aan projecten voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar.

 De Janivo Stichting steunt projecten op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek die bijdragen aan een betere samenleving. Een samenleving waarin er een veilige en gezonde plek is voor ieder mens. Een samenleving die inspireert en kansen biedt voor individuele ontplooiing: creatief, sociaal en economisch.

 De Janivo Stichting steunt bij voorkeur projecten die met eenvoudige middelen een grote doelgroep bereiken. Projecten met een voortrekkersrol. Projecten die leiden tot sociale, economische of culturele ontwikkeling. Projecten waaruit creativiteit en ondernemerschap spreekt. Projecten die naar opzet, bereik of ambitie van bovenlokaal belang zijn.

 

website www.janivostichting.nl