Janivo

Janivo stichting

Voor wie bestemd

Podiumkunsten gericht op de maatschappij.

Uitleg

Het doel van Janivo stichting is de behartiging van culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke/educatieve belangen, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Deze doelstelling wordt gerealiseerd door financiële ondersteuning te bieden aan projecten van derden op het gebied van maatschappij, kunst en wetenschappelijk medisch onderzoek. Het bestuur stelt hiertoe jaarlijks een donatiebudget vast

 

Link Website