Iona Stichting

Iona Stichting

Voor wie bestemd

Het V-fonds richt zich op bevrijdingsfestivals, oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra. Daarnaast investeren zij continu in innovatieve onderwijs- en jongerenprojecten rondom vrede en democratie.

Uitleg

17 maart 1966: Jan van der Linden (1907-1993) en zijn echtgenote Ernée van der Linden-’t Hooft (1911-2004) richten de Iona Stichting op. De naam ontlenen de architect en de kunstenares aan het inspirerende Schotse eiland Iona, ooit een belangrijke spirituele voedingsbron voor Europa. Met de stichting willen ze een brug vormen tussen maatschappelijke vernieuwing, kunst en antroposofie.

Het gaat om de creatieve interactie tussen schenkers en initiatiefnemers om gezamenlijke ontwikkeling (in de ruimste zin van het woord) te bewerkstelligen. We acteren op het snijvlak van waardecreatie en maatschappij. Hiermee proberen we projecten te herkennen in hun unieke, integrale, benaderingswijze tussen mens en wereld.

Het bevorderen van initiatiefkracht is de kern van de missie. We geven financiële steun aan initiatieven, projecten, onderzoeken en studies die in lijn liggen met onze visie en doelstelling.

Het doel volgens de statuten is het bevorderen van geestelijke, culturele en maatschappelijke ontwikkeling in de ruimste zin. Zij richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van:

  • antroposofie en haar aandachtsgebieden, waaronder pedagogie, gezondheidszorg gehandicaptenzorg, landbouw, natuurwetenschappen, euritmie, en het actief waarnemen van kunst
  • de religieuze dimensie van het leven
  • architectuur, monumentale kunsten, tuin- en landschapsarchitectuur, muzische en beeldende kunsten

De stichting laat zich bij haar werkzaamheden inspireren door de antroposofie en de kunst, zonder zich tot die inspiratiebronnen te beperken.

link website