Iona Stichting

De Iona Stichting richt zich op initiatieven van algemeen nut, in het bijzonder op het gebied van antroposofie en haar aandachtsgebieden aarde, mens en geest. Initiatieven waarbij de gebieden landbouw/natuur/voeding, kunst, onderwijs, en/of zorg zich met elkaar verweven zijn en er nieuw sociaal weefsel ontstaat, worden bij uitstek ondersteund en aangemoedigd.

De Iona Stichting richt zich vooral op landelijke projecten die de gemeenschapszin en inspiratie vergroten. Als het gaat om een lokaal project, dient het wel volledig aan te sluiten bij onze doelstellingen.

Website iona.nl