Heutink Foundation

Heutink foundation

Voor wie bestemd

Kinderen die in (kans)arme of onzekere situaties opgroeien, maatschappelijke doeleinden, educatie.

Uitleg

Kunst-, cultuur- en muziekeducatie zijn essentieel in de ontwikkeling van kinderen. Zo is het overdragen van cultuur van groot belang om betrokkenheid bij de samenleving te creëren. Kinderen die in aanraking komen met kunst, erfgoed, muziek en daar actief mee bezig zijn, ontwikkelen begrip voor (andere) normen, waarden en culturen. Daarnaast stimuleert cultuureducatie kinderen om een andere ‘taal’ te spreken waardoor onverwachte talenten naar boven kunnen komen. Een jongen of meisje met een taalachterstand blijkt een groot toneeltalent! Daarnaast is creativiteit van groot belang voor het ontwikkelen van het creatieve vermogen bij kinderen. Muziek leert je luisteren, empathie ontwikkelen, emoties voelen en uiten. Kunst leert je beter kijken en betere vragen stellen.

Maar helaas is cultuureducatie niet voor alle kinderen weggelegd. Met name kinderen die in (kans)arme of onzekere situaties opgroeien, in Nederland, ontwikkelingslanden of kinderen die op de vlucht zijn, krijgen vaak niet de kans om een theater of museum te bezoeken. Hiermee wordt hen een kans ontnomen om hun talent, zelfbeeld en eigenwaarde te ontwikkelen. De Heutink Foundation wil juist deze kinderen een geluksmoment bezorgen door hen een culturele beleving te bieden. Een beleving waarbij alle zintuigen geprikkeld worden en waarbij de kinderen uitgedaagd worden zelf aan de slag te gaan. Een voorstelling bezoeken is leuk, maar zelf een voorstelling maken of er in meespelen is natuurlijk pas echt een ervaring. En al helemaal wanneer je ouders, broertjes en zusjes in de zaal zitten en ook een keer de kans krijgen een theater, museum, filmhuis of muziekcentrum te bezoeken. Activatie van kinderen en hun gezinsleden is een belangrijke doelstelling van de Heutink Foundation.

Link Website