Fonds 1818

Fonds 1818

Voor wie bestemd

Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen ten behoeve van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio. Cultuur, zorg, sport, milieu, kunst en (amateur) projecten.

Uitleg

Fonds 1818 verstrekt donaties aan stichtingen en verenigingen ten behoeve van maatschappelijke projecten die gericht zijn op de inwoners van de regio. Tevens een groep particulieren die de buurt beter wil maken, komt in aanmerking voor een financiële bijdrage. Stichtingen, verenigingen en jongerengroepen op het gebied van welzijn, milieu, zorg, sport en cultuur, kunst en andere maatschappelijke gebieden worden ondersteund. 

 

https://www.fonds1818.nl/