Fonds 1818

Fonds 1818 steunt maatschappelijke projecten van stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk. Hoewel de projecten in thema, omvang en kosten sterk van elkaar kunnen verschillen, vinden onze aanvragers elkaar in hun streven naar een betere samenleving. Een samenleving waarin we kwetsbare mensen helpen, iedereen gelijke kansen krijgt, we verbindingen met elkaar aangaan en we oog hebben voor het groen om ons heen. In de projecten die we steunen is de rol van de vrijwilliger onmisbaar. Geen sterke samenleving zonder de belangeloze inzet van bevlogen mensen.

Ook nodigt Fonds 1818 bevlogen buurtbewoners uit om hun plan voor een betere straat of buurt in te dienen. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een gemeenschappelijke moestuin, het inrichten van een ontmoetingsplek voor eenzame wijkbewoners of het organiseren van sportieve activiteiten voor ouderen. Als hier geen stichting of vereniging bij betrokken is, kan het bewonersinitiatief ingediend worden door drie buurtbewoners.

 Binnen het aandachtgebied Amateurkunst steunt Fonds 1818 uitingen van amateurkunst met een duidelijke sociaal-maatschappelijke functie. Het gaat om initiatieven waarbij het samenkomen van bevlogen en vrijwillige deelnemers minstens zo waardevol is als de kwaliteit van de uitvoering of het eindproduct zelf. Aanvragen voor investeringen in (oefen)ruimtes of podia voor amateurkunstuitingen, deskundigheidsbevordering en optredens kunnen voor honorering in aanmerking komen. Fonds 1818 draagt niet bij aan (vervanging van) instrumenten en andere materialen, zoals kleding. Uitzonderingen zijn mogelijk voor zogenoemde HaFaBra-verenigingen: harmonie, fanfare, brassband.

Vragen: neem contact op met Michel Nivard via nivard@fonds1818.nl of kijk op www.fonds1818.nl.