BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds

Voor wie bestemd

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag doen voor: Kunst in de openbare ruimte, architectuur, bouwen, de gebouwde omgeving, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling.

Uitleg

Het BPD Cultuurfonds bestaat sinds 1988 en is opgericht door het Bouwfonds Ontwikkeling. Het fonds steunt objecten, gebouwen en projecten die “bijdragen aan de kwaliteit en de beleving van de openbare ruimte.”

Rechtspersonen zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag doen. Bij het BPD Cultuurfonds kunnen zowel private rechtspersonen (Stichtingen en Verenigingen) en publieke rechtspersonen (provincies en gemeenten) subsidie aanvragen. De projecten moeten in Nederland worden gerealiseerd door in Nederland gevestigde organisaties.

Het fonds ondersteunt zowel kleine regionale projecten als grootschalige initiatieven met een landelijk bereik. Het gaat dan om projecten die te maken hebben met Bouwen, De gebouwde omgeving, Stedelijke ontwikkeling, Gebiedsontwikkeling, Kunst in de openbare ruimte en Architectuur.

Link Website