BNG Cultuurfonds

BNG Cultuurfonds

Voor wie bestemd

Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeld stellend karakter hebben. Kunst en cultuurprojecten van artistiek hoge kwaliteit.

Uitleg

In 1964 richtte de BNG Bank het BNG Cultuurfonds op. Het fonds behandelt subsidieaanvragen op het gebied van kunst- en cultuur. Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeld stellend karakter hebben. Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven.

Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria.
Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid
• Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (veel voorstellingen of een tournee).
• Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals.
• Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen.
• Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn.

Link Website