22 november 2022

door | dec 9, 2022

Bijeenkomst 1

22 NOVEMBER 2022 – DE MUZE

Op 22 november 2022 vond in De Muze de eerste Een Zee aan Cultuur – bijeenkomst plaats. Tijdens deze avond werd de cultuurraad voorgesteld en kreeg het culturele veld voor het eerst de kans om in gesprek te gaan met de Cultuurraad in oprichting.

Opening

De avond werd geopend door Christiaan van Arkel, directeur van De Muze.

Cultuurbeleid

Natascha van der Wal, beleidsmedewerker Kunst & Cultuur van de Gemeente Noordwijk gaf de aanwezigen een update over de uitvoering van het cultuurbeleid Cultuur in de Kern 2022 – 2023. Deze cultuurnota is vastgesteld door de gemeenteraad. Natascha gaf aan dat de gemeente een faciliterende rol heeft bij de uitvoering van het cultuurbeleid. Het culturele veld initieert en organiseert het aanbod.

Cultuurraad

Tijdens deze bijeenkomst was het voor het culturele veld voor het eerst mogelijk om kennis te maken met de Cultuurraad in oprichting. Alle leden hebben zich kort voorgesteld:

Aad van den Berg

Aad is de voorzitter van de Cultuurraad en vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan de samenleving. De rol van de Cultuurraad zijn de leden nog aan het uitvinden. Het uitgangspunt is een stichting. De Cultuurraad wil onafhankelijke schakel zijn tussen de samenleving, het culturele veld en de gemeente. Aad heeft persoonlijk interesse in podiumkunsten en erfgoed.

Liselotte van Diemen

Liselotte heeft een geschiedenis bij Stichting N.Y.C.E. (organisator van Loungefest). Ze komt uit Noordwijkerhout en heeft ook lang in Noordwijk gewoond. Liselotte speelt harp, houdt van quilten, heeft vroeger gedanst. Ze merkt een beetje onvrede binnen het culturele veld en wil zich inzetten om de verschillende kernen en generaties te verbinden.

Wim Hollart

Wim is wethouder geweest en heeft in die tijd onder andere de portefeuille cultuur gehad. Is liefhebber van toneel, literatuur en beeldende kunst. Wim vindt cultuur het cement van de samenleving. De Cultuurraad moet volgens Wim op zoek naar de veelkleurigheid in het culturele veld en op zoek naar herstel, vernieuwingen groei. Onder andere door met samenwerkingen het culturele veld verder tot bloei te brengen.

Peter Olsthoorn

Peter is journalist, hij ziet veel mooie zaken in het culturele veld. Hij constateert dat Noordwijk te groot is voor het servet en te klein voor het tafellaken. Dit biedt een mooie uitdaging voor de Cultuurraad om de instellingen en verenigingen op verschillende terreinen bij te staan in samenwerkingen.

Tim Verplancke

Tim heeft een geschiedenis in de sport in Noordwijk. Tegenwoordig ook actief bij Genootschap Oud Noordwijk. Tim ziet een divers cultureel veld. Het veld moet zich gehoord voelen door de Cultuurraad en de Cultuurraad moet de gemeente een spiegel voorhouden. Daarnaast vindt Tim het belangrijk om te kijken naar de verhouding tussen sport en cultuur.

Cultuurraad

 • De Cultuurraad wordt een stichting. Op dit moment bezig met de voorbereidingen daarvoor.
 • Het uitgangspunt is de Cultuurnota 2022-2025.
 • De Cultuurraad stelt zich open op en wil de vraag van instellingen leidend laten zijn voor haar initiatieven.
 • De Cultuurraad wil het veld helpen met het formuleren en bereiken van gemeenschappelijke doelstellingen, bijvoorbeeld voor de samenwerking met scholen, bereiken van jonge doelgroepen, afstemming van openbare optredens en gezamenlijke marketing.
 • De Cultuurraad is zelfstandig en kritisch. Geen ambassadeurs voor een bepaalde organisatie of specifieke cultuurdiscipline. De raad is onafhankelijk, signaleert en adviseert. Is geen loket, maar kan doorverwijzen naar verschillende partijen.
 • De Cultuurraad is niet betrokken bij de verdeling van subsidies.
 • De Cultuurraad heeft tijd nodig om zich op basis van het voortraject en de eerste bijeenkomst verder te ontwikkelen.
 • Input van het culturele veld is heel belangrijk en de Cultuurraad nodigt iedereen uit om mee te denken.

 

Neem contact op met de Cultuurraad

 

 

 

 

In gesprek met de Cultuurraad

De aanwezige organisaties hebben vragen gesteld, opmerkingen gemaakt en input geleverd aan de Cultuurraad. Hieronder volgt een opsomming van de besproken onderwerpen:

 

 •  Lijkt dat na fusie er in eerste instantie toenadering was tussen dorpskernen, maar dat nu kernen zich weer in hun schulp terugtrekken, wellicht ook door corona. Het is belangrijk dat er gezocht wordt naar verbinding tussen kernen.
 • Belangrijk om als Cultuurraad je te mengen in het culturele leven, culturele verenigingen, ook naar de kernen toe te gaan. 
 • Belangrijk dat de Cultuurraad oog heeft voor de verschillende kernen en de verschillen in kernen.
 • Hoe goed kent de Cultuurraad het veld? Is ze op de hoogte van de voorbereidende gesprekken met gemeente en de BMC bijeenkomsten waar kennis door veld is aangereikt? Er is op verschillende manieren door BMC en de gemeente kennis aangeleverd, De Cultuurraad is nu bezig met verdere uitwerking.
 • Wat voor soort opdracht heeft Cultuurraad, is er al doelstelling geformuleerd en is er al een convenant? Er is door BMC een basisconvenant met doelstellingen opgesteld, de Cultuurraad gaat nu zelf verder uitwerken, mede op grond van input uit het veld, zoals op deze avond.
 • Er is begrip dat de Cultuurraad zich moet ontwikkelen, maar ook de aansporing om niet te lang te wachten. Voelhorens uit!
 • Hoeveel budget? Cultuurraadleden krijgen geen vergoeding, er is €4500,- beschikbaar vanuit de gemeente voor praktische zaken, zoals het oprichten van een stichting.
 • Hoe zorg je dat iedereen mee kan doen aan cultuur? Ook mensen met afstand tot cultuur? Hoe zorg je dat nieuwe, andere groepen ook betrokken worden? De Cultuurraad geeft aan dat cultuur in het onderwijs belangrijk is (PO/VO), voor ouderen, dat er nagedacht kan worden over inzet van bijvoorbeeld digitale mogelijkheden, en dat participatie belangrijk is met nieuwe groepen en cultuuruitingen. Vanuit veld wordt aangegeven dat er al mooie initiatieven zijn zoals Theatermaatje.
 • Opmerking over meer bezoekers trekken, uit gemeente zelf en van buiten. Belang van onderzoek, marketing. Gemeente geeft aan dat op dit moment onderzoek wordt gedaan naar interesse van jongeren/jongvolwassenen. 
 • Als je wil verbinden met onderwijs, zoek dan de aansluiting met de kerndoelen, goed contact met onderwijs. Cultuur is echt belangrijk voor jongeren: laat ze anders kijken, verruimt de blik, prikkelt, praten hierover zorgt voor verbinding.
 • Hoe is verbinding met Sportraad? Staan los van elkaar, maar kan wel van elkaar geleerd worden. Cultuurcoach werkt binnen Sportbedrijf, maar richt zich op cultuur.
 • Er zijn al veel bijeenkomsten geweest waarin het veld input heeft geleverd: voor de Cultuurnota, en voor de Cultuurraad. Het gevoel is dat deze kennis niet bekend is bij huidige Cultuurraad. De Cultuurraad begint niet op nulpunt, er is al veel gedeeld en daarin moet Cultuurraad nu een vervolgstap nemen, ze moet een samenbindende factor zijn en een proactieve rol spelen.
 • Niet alleen aandacht voor cultuurclubs zoals hier aanwezig – ook oog voor gaten in het cultuuraanbod: pop, beeldende kunst. Pleidooi voor budget en manieren om daar verbinding te zoeken om een nieuwe manier.

 

Borrel

Na het zaalprogramma hebben de aanwezige organisaties informeel gesproken met elkaar en met de cultuurraad. Er is aan de aanwezige organisaties gevraagd om successen uit het verleden op te schrijven en die met elkaar te delen. Een aantal van deze successen staan hieronder: