Actueel

 

09 juni 2020

Corona Maatregelen

De uitbraak van COVID-19 heeft grote gevolgen voor de kunstenaars, makers en anderen die werken in het culturele en creatieve veld. Zoals u misschien al wel heeft gelezen komt het kabinet de culturele en creatieve sector met verschillende maatregelen tegemoet voor geleden schade door de uitbraak van COVID-19. Ook instellingen en makers in de culturele en creatieve sector kunnen hier gebruik van maken. Deze brief heeft als doel, u op de hoogte te stellen van de verschillende financiële maatregelen die de overheid getroffen heeft voor de culturele sector.

Kabinetsbrede financiële maatregelen

De generieke maatregelen zijn gericht op banen, inkomens en economie, waar ook de culturele en creatieve sector aanspraak op kan maken.

TOZO: Het totale aantal ingediende aanvragen voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) is volgens inschatting van de minister en staatssecretaris van SZW ongeveer 347.000. In de cultuursector werken ongeveer 160.000 zzp’ers. Naar schatting komen hiervan 92.000 in aanmerking voor een TOZO.

NOW: Ook kunnen culturele ondernemers in aanmerking komen voor de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) om hun personeel door te kunnen blijven betalen. Inmiddels zijn ongeveer 114.000 aanvragen ingediend en goedgekeurd. Hiervan zijn 1.682 aanvragen uit de culturele sector ingediend

TOGS: Voor de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) waren volgens opgave van de minister van Economische Zaken en Klimaat en RVO op 19 mei in totaal 181.210 aanvragen ontvangen en is aan 14.194 instellingen in de culturele en creatieve sector een bedrag van € 4.000 toegekend.

Sector specifieke maatregelen

Naast de generieke maatregelen, zijn er een aantal regelingen die sector specifiek zijn. Er is €300 miljoen aanvullende ondersteuning, gericht op instellingen, makers en ondernemers in de culturele en creatieve sector, beschikbaar gesteld om culturele organisaties door de financieel zware eerste maanden heen te helpen en in staat te stellen te investeren voor het volgende seizoen, met een aanvullende subsidie of een lening. 

Meer informatie staat in de Kamerbrief Uitwerking aanvullende ondersteuning € 300 miljoen culturele en creatieve sector. (zie bijlage 2)

De aanvullende ondersteuning kent 5 onderdelen. Hieronder staan de genoemde onderdelen (klik op de link voor meer informatie):

Dit betreft de instellingen in de culturele basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) en de instellingen en festivals die meerjarige subsidie ontvangen van de zes rijkscultuurfondsen in de periode 2017-2020.

Dit is een zakelijke lening voor eigenaren van publiekstoegankelijke rijksmonumenten die als gevolg van de corona-crisis inkomsten mislopen.

Musea, (pop)podia en filmtheaters kunnen aanvullende ondersteuning ontvangen van gemeente en/of provincie. Hiermee kunnen zij financieel de eerste maanden overbruggen en investeren in het volgende seizoen. Instellingen dienen dus eerst in overleg te gaan met de gemeente en/of provincie over aanvullende steun. Het gaat daarbij om organisaties met een regionale functie waarbij er ook sprake is van landelijk belang.

De Cultuur Opstart Lening is bedoeld voor ondernemingen in de culturele en creatieve sector die onvoldoende gebruik kunnen maken van de generieke en specifieke ondersteuningsmaatregelen.

Het ministerie van OCW investeert € 11,8 miljoen in het Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Nederlands Letterenfonds, Filmfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en Fonds voor Cultuurparticipatie om hun bestaande regelingen gericht op werk voor makers in alle sectoren, te intensiveren. Binnen hun bestaande budgetten hebben de 6 fondsen nog eens ruim € 15 miljoen middelen vrijgemaakt voor dit doel.

 

09-01-2020 

Afsluiting Cultuur verbindt 

 

Na een mooie afsluiting in de Sint Jozefkerk, met de voorstelling “het winterhotel”, uitgevoerd door de Passie van Noordwijkerhout, presenteren wij nu de eindfilm van het themajaar Cultuur Verbindt. 

We zijn trots op alle culturele evenementen die in de nieuwe gemeente Noordwijk zijn plaatsgevonden. En wat is het leuk om alle nieuwe ontstane verbindingen te zien. 

Wilt u ook nog even nagenieten van het mooie cultuur jaar, bekijk dan snel het filmpje.