Actueel

 

Cultuurraad

Het volgende Cultuurberaad vindt plaats op woensdag 26 juni in het Wapen van Noordwijkerhout. De uitnodiging krijgt u ongeveer één maand van te voren.

De notulen van vorige Cultuurberaden staan online. Je vindt ze onder het kopje Documenten..

Hier vindt u ook het verslag van de netwerkbijeenkomsten.

 

Level Up Training! 

Kijk regelmatig in de agenda welke Level Up Trainingen er in deze periode worden georganiseerd door Het Sport- en Cultuurloket.

Op 21 maart kunnen vrijwilligers van musea in de gemeente deelnemen aan een workshop Inspirerend Rondleiden. Bijzondere aan deze workshop is dat deze is aangevraagd door vrijwilliggers van Streekmuseum Veldzicht. Heeft u ook vraag naar een specifieke workshop of training? Mail dan naar saskia@sportbedrijfnoordwijk.nl zodat we samen kunnen kijken wat er mogelijk is. 

De volgende Level Up Training is op 16 april en gaat over Fondsenwerven. Er zal een trainer zijn voor sportfondsen en een voor culturele fondsen. 

 

WBTR ook voor uw culturele organisatie!

Tijdens de afgelopen Level Up Training van 30 januari kwamen er onder andere vragen over de Wet Bestuur Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deelnemers gaven aan hier meer informatie over te willen. Omdat dit (nog) niet in het workshop aanbod van 2024 is opgenomen hieronder wat links naar meer informatie.

https://www.kunstgebouw.nl/wp-content/uploads/2021/06/WBTR-handreiking.pdf

https://www.knmo.nl/kennisbank/artikelen/wet-en-regelgeving/wbtr/ (inclusief uitgebreid webinar)

Per 1 juli 2026 is het verplicht om uw organisatie wat betreft de WBTR op orde te hebben. Wij zullen daarom vóór het vaststellen van het workshopaanbod van 2025 bij u inventariseren of er behoefte is aan een workshop met dit onderwerp.

Cultuurpagina

Iedere week vindt u in de Noordwijker en het Noordwijkerhouts Weekblad de Cultuuragenda. Hierin laten wij zien welke optredens, voorstellingen en tentoonstellingen er zijn binnen de Gemeente Noordwijk. Daarnaast wordt in de even weken een cultuurpagina geplaatst. Hier staan drie korte artikeltjes met oproepjes voor of impressies van culturele activiteiten in de gemeente.

Voor de agenda en voor de cultuurpagina kunnen culturele verenigingen en instellingen input aanleveren; een korte aankondiging in de agenda of een stukje voor de cultuurpagina. je kunt dit mailen naar saskia@sportbedrijfnoordwijk.nl