Nationaal muziekinstrumenten fonds

Nationaal Muziekinstrumenten fonds

Voor wie bestemd

Uitleen muziekinstrumenten, met name voor pianisten, harpisten en violisten. 

Uitleg

Iedereen die een instrument bespeelt, weet hoe belangrijk de kwaliteit van het instrument is om goed te kunnen ontwikkelen en om de muzikaliteit maximaal tot uitdrukking te kunnen laten komen. Professionele musici of hen die dat willen worden, helpen wij graag in die ontwikkeling. Als stichting hebben wij helaas niet de middelen om iedereen te kunnen helpen. Daarom stellen wij eisen aan het niveau van de musicus, letten op de muzikale activiteiten en houden rekening met de eigen financiële mogelijkheden van de musicus. Op die manier helpen wij diegenen die er het meest bij gebaat zijn.

Het NMF is in 1988 opgericht door onder anderen Pieter Moerenhout en één van de beste violisten van de vorige eeuw: Theo Olof. Het NMF geeft instrumenten in bruikleen aan getalenteerde conservatoriumstudenten en professionals om hen in hun muzikale ontwikkeling te steunen.

https://www.muziekinstrumentenfonds.nl