ABN-AMRO Cultuurfonds

ABN-AMRO Cultuurfonds

Voor wie bestemd 

Alle culturele instellingen met ANBI status en SBBI status. Beeldende kunst, Theater, Muziek. De fonds heeft als doel de kleinere culturele instellingen te ondersteunen, omdat deze vaak moeite hebben met het verkrijgen van fondsen.

Uitleg

Het ABN AMRO Cultuurfonds bestaat sinds 25 augustus 2017 en heeft tot doel de kleinere culturele instellingen te ondersteunen, omdat deze vaak moeite hebben met het verkrijgen van fondsen. ABN AMRO richt zich met dit fonds op kunst en cultuur in brede zin. 

Alle instellingen met ANBI status uit de culturele sector kunnen een aanvraag doen met het aanmeldformulier op de website. De maximumbijdrage is 25.000 euro en de bijdrage geldt voor maximaal 1 jaar. Het moeten een innovatief, cultureel initiatief zijn van niet religieuze en politieke aard.

De voorwaarden voor het aanvragen van een bijdrage: 

  • De realisatie van het project genereert impact;
  • Het betreft een aanvraag van een instelling, geen individu;
  • Het is een project binnen Nederland;
  • De maximum bijdrage is € 25.000,- voor een (deel)project;
  • De financiële bijdrage geldt voor maximaal 1 jaar;
  • Per kalenderjaar kan per instelling maximaal 1 project worden aangevraagd.

Link Website